Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaczkach Średnich
01 / 03

Kościół

02 / 03

Matka Boska

03 / 03

Krzyż

Dziś obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego - dzień szczególnej pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami i o ich rodzinach...
MODLITWA NA DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO
Panie Jezu, Ty nas wezwałeś,
byśmy nie gardzili żadnym z tych małych,
bo ich aniołowie wpatrują się w oblicze Ojca,
przyjmij do swego domu dzieci,
które zmarły przed swoimi narodzinami.
Wierzymy, że moc Twego krzyża obejmuje ich krótkie życie na ziemi,
a Twoje zmartwychwstanie otwiera im bramy nieba.
Błogosławimy Cię za każdego,
kto uszanował godność tych dzieci, przez pogrzeb godny człowieka.
Prosimy Cię za rodziców każdego z tych dzieci,
byś ich pocieszył i napełnił swoją łaską.
Niech Twój Święty Duch Pocieszyciel
będzie im mocą w chwilach bólu i cierpienia,
niech koi ich rany i serca napełnia nadzieją życia wiecznego.
Prosimy Cię także za każde dziecko,
które dziś rośnie w łonie swojej matki:
niech Twoi aniołowie otoczą te dzieci swoją opieką,
niech umacniają rodziców
i dają mądrość opiekującym się nimi lekarzom.
Prosimy Cię o dobre narodziny
i szczęśliwe, wierne Tobie życie – dla nich i dla nas.
Maryjo, Pani Licheńska, Bolesna Matko Jezusa,
która patrzyłaś na śmierć Twego Syna,
otocz macierzyńską opieką dzieci zmarłe przed narodzinami,
ich matki i ojców.
A nam wyproś serca wrażliwe,
byśmy nigdy nie wzgardzili żadnym z tych najmniejszych. Amen.

"Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje"
św. Jan Paweł II
We wspólnocie Kościoła oraz przy kapliczkach i krzyżach na terenie naszej parafii różańcem w dłoni wypowiadamy modlitwę wdzięczności, miłości i ufnej prośby.

"Dzisiaj w Markowej w Polsce zostali beatyfikowani męczennicy Józef i Wiktoria Ulmowie i ich siedmioro dzieci. Cała rodzina została zgładzona przez nazistów 24 marca 1944 r. za udzielenie schronienia Żydom, którzy byli prześladowani.
Nienawiści i przemocy, które charakteryzowały tamten czas, przeciwstawili miłość ewangeliczną.
Ta polska rodzina, która była promieniem światła w mrokach II wojny światowej, niech będzie dla nas wszystkich wzorem do naśladowania w czynieniu dobra, w służbie potrzebującym."
papież Franciszek
Z całym Kościołem cieszymy się z wpisania w poczet błogosławionych rodziny Ulmów. Tym bardziej, że od kilku lat w naszym parafialnym kościele mamy witraż przedstawiający rodzinę Wiktorii i Józefa Ulmów wraz z członkami żydowskich rodzin, których przyjęli pod swój dach.
W ten wyjątkowy dzień, modliliśmy się z pierwszoklasistami z naszej parafii o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w rozpoczętym nowym roku szkolnym. Uczniowie przynieśli do kościoła tornistry wypełnione książkami, zeszytami i różnymi przyborami szkolnymi, które poświęcił ksiądz proboszcz Paweł Zalewski. Prosimy Cię Jezu napełnij serca wszystkich uczniów światłem Ducha Świętego i umocnij ich na drodze wiary.

"Pragnę oddać hołd pracy rolnika. Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. Oddaję dzisiaj hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”
św. Jan Paweł II
W naszej parafialnej wspólnocie świętujemy dziś Święto Plonów. Dziękujemy za tegoroczne płody ziemi oraz Bożą Opatrzność, która nad nami czuwa. Błogosław Panie nam, na pracę i znojny trud!

1% podatku

fsrnAby przekazać 1% podatku za 2015 rok, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieja": 0000262774. Więcej informacji...

Kontakt

Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaczkach Średnich
Kaczki Średnie 37a
62-700 Turek

ks. Paweł Zalewski.

+48 518 014 853

pzalewski@diecezja.wloclawek.pl

BS Konin Oddział Turek
04 8530 0000 1000 1677 2000 0010

Szukaj