Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaczkach Średnich
01 / 03

Kościół

02 / 03

Matka Boska

03 / 03

Krzyż

Previous Next

Pierwsza sobota listopada zapisze się w historii naszej parafii niespotykanym dotychczas wydarzeniem, mianowicie parafianie udali się w dwóch różnych kierunkach, by pokłonić się Matce Bożej. Grupa ponad 20 mężczyzn wraz z ks. proboszczem Pawłem Zalewskim udała się na I Ogólnopolską Pielgrzymkę Mężczyzn na Jasną Górę, zorganizowaną pod hasłem „Oblężenie Jasnej Góry”. Natomiast około 50-osobowa grupa kobiet z kilkoma mężczyznami, gotowymi do rycerskich gestów wobec pielgrzymujących parafianek, pojechała do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach na Wieczernik Królowej Pokoju. Parking parafialny zapełnił się pielgrzymami ale organizatorzy obu wyjazdów przezornie zróżnicowali o kilka minut godzinę zbiórki, by nie pomylić (o tej wczesnej porze) kierunków wyjazdu.

Męska reprezentacja z naszej parafii wspólnie z księżmi i mężczyznami z parafii w Wieńcu (11 mężczyzn) oraz Kole (13 mężczyzn) a także 5 mężczyzn z Turku (którzy przyjechali indywidualnie), reprezentowała diecezję włocławską podczas tego niecodziennego spotkania na Jasnej Górze.

Organizatorzy Pielgrzymki Mężczyzn, którymi są liderzy różnych organizacji męskich związanych z Kościołem katolickim, w tym m.in. Mężczyźni Świętego Józefa twierdzą, że „spotkanie mężczyzn na Jasnej Górze jest odpowiedzią na atak współczesnej kultury na wzorce męskości”.

Na początku spotkania swoje słowo do licznie zgromadzonych mężczyzn skierował abp Zbigniew Stankiewicz z Rygi, który zwrócił w szczególności uwagę na budzenie swojego powołania, na zniszczone poczucie własnej wartości w mężczyznach, na kryzys tożsamości mężczyzny. Apelował, by mężczyźni otworzyli się na Boży plan w czasie tych rekolekcji.

Następnie mężczyźni wysłuchali wykładów o preferowanej przez Kościół roli mężczyzny jako głowy rodziny i ojca, wygłoszonych przez Mieczysława Guzewicza, Jacka Pulikowskiego oraz Stanisława Sławińskiego. Prelegenci zwrócili uwagę, że Jezus jest wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny, naczelnym wodzem, a powrót do Jezusa jest receptą na wszystkie bóle – i te indywidualne, jak i te ogólne. To mąż, ojciec odpowiedzialny jest za przekaz wiary w rodzinie. To w różnorodności płci jest możliwość doświadczania komplementarności – mężczyzna ofiaruje kobiecie to, czego ona nie ma i na odwrót. Zaakcentowano również, że celem życia człowieka jest szczęście i tylko życie zgodnie z wartościami określonymi w Dekalogu do niego prowadzi. Przypomniano także ważne słowa Jana Pawła II, że „celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii Osób Boskich”, ponieważ brak więzi owocuje rozbiciem rodziny, brakiem dobrego wychowania dzieci. Kobieta jest naturalną opiekunką dziecka, a mężczyzna jest naturalnym opiekunem kobiety, co bardzo dobrze widać na przykładzie Świętej Rodziny. Kobieta jest świątynią życia, a zadaniem mężczyzn jest kultywowanie tradycji szacunku dla kobiety i przekazywanie jej następnym pokoleniom.

Po wysłuchaniu konferencji i wzmocnieniu się ciepłym posiłkiem (ufundowanym przez Karola Mikołajczyka z racji imienin oraz księdza proboszcza) zgromadzeni w Częstochowie mężczyźni uczestniczyli we mszy św., która ze względu na bardzo dużą liczbę osób odbyła się na jasnogórskim szczycie. Swoje słowo do licznie zgromadzonych wiernych wygłosił abp Zbigniew Stankiewicz, zwracając uwagę, że człowiek potrzebuje Chrystusa, by zrozumieć gdzie odnaleźć szczęście. Dopiero wówczas gdy ułożymy swoje życie w harmonii z wszystkimi trzema płaszczyznami ludzkiego bytowania (cielesną, psychiczną i duchową) zaczynamy czuć się na swoim miejscu – mówił do mężczyzn arcybiskup Stankiewicz.

Pielgrzymkę zakończył akt zawierzenia mężczyzn i rodzin Matce Bożej.

Ufamy, że to spotkanie na Jasnej Górze mężczyzn z różnych parafii i wspólnot będzie inspiracją, by mężczyźni gromadzili się w swoich środowiskach, bo duszpasterstwo mężczyzn jest bardzo ważne. Mężczyźni z naszej parafii wrócili z misją, by na kolejne oblężenie (planowane na 23 czerwca 2018 r.) pojechał co najmniej autokar parafian, by wzmocniło się zaangażowanie mężczyzn w życiu parafialnym, by wchodząc w te przestrzenie odpowiedzialności doświadczyli swojego przeznaczenia w Kościele. Wielkim owocem byłoby utworzenie w naszej parafii formacji Mężczyzn Świętego Józefa, którego ikona znajduje się w naszym parafialnym kościele i który zajmuje szczególne miejsce w sercu naszego proboszcza.

W naszej parafii już tradycją stała się pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Gdy mężczyźni umacniali się duchowo na Jasnej Górze, parafianki i kilku panów modliło się w karmelitańskim sanktuarium, uczestnicząc w Wieczerniku Królowej Pokoju. Podczas udziału w nabożeństwach, sprawowanych przez o. Piotra Męczyńskiego, powierzaliśmy nasze rodziny i nas samych nieustającej opiece Matki Bożej Bolesnej i prosiliśmy o łaski potrzebne do codziennego dźwigania osobistych krzyży.

Uczestnicy naszej pielgrzymki aktywnie włączyli się w modlitwę różańcową, czytanie, modlitwę wiernych oraz odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie zostaliśmy pobłogosławieni relikwiami św. Jana Pawła II, św. Andrzeja Boboli, św. siostry Faustyny Kowalskiej, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. ks. Michała Sopoćko, bł. Marii Karłowskiej i bł. Bolesławy Lament oraz uczestniczyliśmy w Liturgicznym Obrzędzie Błogosławieństwa Chorych.

Zarówno pielgrzymka do Częstochowy jak i do Obór były dla nas wszystkich wyjątkowe. Te duchowe przeżycia na długo pozostaną w naszych sercach.

Previous Next

„Jeżeli Najświętsza Panna zawsze polecała (odmawiać różaniec) gdziekolwiek się ukazała, nie wydaje ci się, że musi być tego jakiś specjalny powód?” (św. o. Pio)

W pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej, około 60 parafian z parafii pw. NMP Królowej Polski w Kaczkach Średnich wraz z ks. proboszczem Pawłem Zalewskim udało się do Braniewa, miasta położonego w niewielkiej odległości od granicy z Obwodem Kaliningradzkim, by uczestniczyć w wielkiej modlitwie różańcowej dookoła Polski. Otoczenie całej Polski łańcuchem różańcowej modlitwy od wschodu i zachodu, od północny i południa, to kontynuacja ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze, gdzie również nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszej parafii.

Włączając się w inicjatywę modlitwy pod hasłem „Różaniec do Granic” odpowiedzieliśmy na prośbę Matki Bożej, którą Maryja wyraziła 140 lat temu w Gietrzwałdzie i 100 lat temu w Fatimie, by codziennie odmawiać różaniec. Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową jako ratunek dla świata. O sile różańca przypominał m.in. papież Benedykt XVI w homilii podczas mszy św., którą odprawił przed sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach mówiąc, że „różaniec jest duchową bronią w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i na świecie.”

Naszym kościołem stacyjnym był kościół pw. św. Antoniego w Braniewie, w którym trwaliśmy na modlitwie. Razem z nami modliły się w szczególności zorganizowane grupy pielgrzymów z Łodzi, Torunia, Mrągowa, Olsztyna, a także wierni przybyli indywidualnie oraz parafianie z dekanatu braniewskiego. Najpierw wysłuchaliśmy konferencji wprowadzającej, poprzedzonej modlitwą do Ducha Św., wzięliśmy udział w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Po zakończeniu nabożeństwa eucharystycznego licznie zgromadzeni pielgrzymi udali się na modlitewny szlak wzdłuż granicy do punktów zwanych „strefami modlitwy”, zlokalizowanych w szczególności w Młotecznie, Świętochowie i kościele św. Antoniego w Braniewie, by tam równocześnie z całą Polską wspólnie modlić się na różańcu. Wielu z nas uczestniczyło w pieszej pielgrzymce z kościoła w Braniewie do granicy z Rosją, w Gronowie odmawiając różaniec ze śpiewem i rozważaniami w marszu.

W tym wyjątkowym, historycznym momencie, wzruszeni stanęliśmy z różańcem w dłoniach ponad wszelkimi podziałami, jak jedna rodzina, dziękując Bogu za wszelkie łaski i macierzyńską opiekę Maryi, staliśmy się „żywym różańcem”. Jednocząc się we wspólnej modlitwie kontemplowaliśmy cztery części różańca polecając Bogu nasze rodziny, nasz naród i cały świat. Prosiliśmy o łaskę wiary, uchronienie nas od wojen, zamachów, aby ludzie mogli żyć w pokoju, ponieważ jak mówiła Matka Boża do s. Łucji w Fatimie „nie ma takiego problemu ani osobistego, ani rodzinnego ani narodowego, ani międzynarodowego, którego by nie można rozwiązać przez różaniec”.

Również w naszym parafialnym kościele licznie zgromadzeni parafianie odpowiedzieli na apel Maryi i odmawiając różaniec prosili o pokój dla naszej ojczyzny i świata.

W drodze powrotnej z Braniewa udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, by pomodlić się w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i podziękować za ten piękny duchowo dzień.

Wróciliśmy do domu szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w tej jednomyślności modlitwy, dziękując za dar naszej miłości wobec Boga i Matki Najświętszej oraz naszej ojczyzny i świata. Po raz kolejny nasza wspólnota parafialna wyszła poza granice swojej codzienności i „wstała z kanapy”. A słowa „światło, miłość, moc” niech stanowią refleksję tego wyjątkowego wydarzenia.

Previous Next

8 września 2017 r. w Święto Narodzenia Matki Bożej, w łączności z Kościołem w całej Polsce, uczestniczyliśmy w historycznym wydarzeniu odnowienia aktu zawierzenia naszej parafii oraz naszych rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. Odnowienie aktu zawierzenia stanowi jeden z ważniejszych punktów tegorocznych obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, ponieważ Najświętsza Maryja Panna przy objawieniu się w Fatimie wyraziła życzenie, byśmy się poświęcili Jej Niepokalanemu Sercu.
To zawierzenie jest nawiązaniem do wydarzenia z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi.
Jako wspólnota miłości i pokoju licznie zgromadzeni wierni uczestniczyli we mszy św. pod przewodnictwem Proboszcza naszej parafii ks. Pawła Zalewskiego. Podczas homilii ks. Proboszcz zachęcał do odmówienia aktu również w naszych domach, by nasze rodziny należały do Pana. „Zawalcz o swój dom, zawalcz o swoje ziarno, które Bóg posiał w twoim sercu, by wydało plon stokrotny” – apelował do parafian ks. Paweł Zalewski.
Czcząc Niepokalane Serce Maryi, upodabniając swe serce do Jej Serca, powierzyliśmy Bożej Matce to, co mamy najcenniejsze, gdyż w Sercu Matki jest najpewniejsze schronienie dla nas i naszych rodzin. Powierzając Jej nasze dziś i nasze jutro odmówiliśmy akt poświęcenia Kościoła i naszej parafii Niepokalanemu Sercu Maryi.
Podczas piątkowej mszy św. ks. Proboszcz dokonał również uroczystego poświęcenia nowej oprawy obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nowa oprawa stanowi kolejny element upiększania naszej świątyni i jest dopasowana do wystroju prezbiterium. Ks. Paweł Zalewski skierował serdeczne słowa podziękowania do Parafian, którzy pomogli przy realizacji tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że to otoczenie Matki Bożej stanie się inspiracją do naszej modlitwy i uwielbienia Boga.
Powtarzając za św. Janem Pawłem II słowa „Totus Tuus” dziękujemy za tę wyjątkową uroczystość i wierzymy, że to Święto pobudzi nas w szczególny sposób do dziękczynienia za ten wielki dar Bożej Miłości. Ave Maria…
 


 

1% podatku

fsrnAby przekazać 1% podatku za 2015 rok, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieja": 0000262774. Więcej informacji...

Kontakt

Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaczkach Średnich
Kaczki Średnie 37a
62-700 Turek

ks. Paweł Zalewski.

+48 518 014 853

pzalewski@diecezja.wloclawek.pl

BS Konin Oddział Turek
04 8530 0000 1000 1677 2000 0010

Szukaj